مدیر:
عشق علی دارابی
شماره تماس:
شماره همراه:
مدیریت آقای دارابی 09123030459
آدرس:
خ امیرکبیر، جنب ایران پیمای سابق، پلاک 350
هتل آرین - امیر کبیر - هتل منطقه خیابان امیرکبیر - منطقه 12
هتل آرین - امیر کبیر - هتل منطقه خیابان امیرکبیر - منطقه 12
هتل آرین - امیر کبیر - هتل منطقه خیابان امیرکبیر - منطقه 12
هتل آرین - امیر کبیر - هتل منطقه خیابان امیرکبیر - منطقه 12
هتل آرین - امیر کبیر - هتل منطقه خیابان امیرکبیر - منطقه 12
هتل آرین - امیر کبیر - هتل منطقه خیابان امیرکبیر - منطقه 12