سینی کابل کاوه
سینی کابل کاوه
مدیر: عباس بیک محمدی
تولید سینی کابل نردبان کابل ریل های نگهدارنده کابل سی چنل ریل های بست چنگالی
شماره تماس:
فکس:
55508248
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
آزادگان، آهن مکان 7 غربی ، پلاک 1695
وب سایت رسمی:
تولید کننده بدون واسطه تامین ؛ تجهیز و طراحی پروژه های بزرگ 0912-5557061 زرچینی