کمپرسور سازی عمونژاد
مدیر: عبدالرحیم عمونژاد
شماره تماس:
شماره همراه: 09125508683
شهر: تهران
آدرس: کیلومتر 32 جاده خاوران، شریف آباد، شهرک صنعتی شن زار، میدان پنجم، سمت راست، نبش خیابان سوسن
کمپرسور سازی عمونژاد
کمپرسور سازی عمونژاد
کمپرسور سازی عمونژاد
کمپرسور سازی عمونژاد
کمپرسور سازی عمونژاد
کمپرسور سازی عمونژاد
کمپرسور سازی عمونژاد
كمپرسور 30 بار با توليد 1000 ليتر در دقيقه
بوستر كمپرسور 40 بار با توليد 4500 ليتر در دقيقه