مدیر:
علی نودهی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
عباس آباد علاقبند، شهرک بهارستان، خ نیلوفر 4 پلاک: 348
ساعت
نوین
پاندول ساعت
کیفیت اتفاقی نیس
پرسنل
ساعت
انجام کلیه خدمات قالبسازی و cncدر اسرع وقت
انجام کلیه خدمات فرزکاری
کتیبه
چراغ ماشین
قالب ساعت
خدمات نوین
قالب ساعت
ماشین کاری شده توسط خدمات نوین
قالب ساعت