مدیر:
بهنام اصغرزاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
اکباتان، فاز 1، بلوار شهید نفیسی، خ عظیمی، مرکز خرید تندیس، واحد3
بهی پلاستیک
بهی پلاستیک
بهی پلاستیک
بهی پلاستیک
بهی پلاستیک