مدیر:
مسعود فتحی
شماره تماس:
آدرس:
میدان شوش، خ صابونیان، پاساژ تاج طبقه -2 پلاک: 31
تهیه غذای مسعود
تهیه غذای مسعود
تهیه غذای مسعود
تهیه غذای مسعود
تهیه غذای مسعود