مدیر:
رامین احدزاده
شماره تماس:
شماره همراه:
(09122435279
رامین )( بهنام
09125357620)
آدرس:
بازار بزرگ ، بازار عباس آباد ، انتهای بازارچه حاج قاسم ، پلاک 160
شعبه 2 : بازار بزرگ ، بازار عباس آباد انتهای بازارچه حاج قاسم ، پلاک 36 ( 09125754017اسلام )( 09125178348 حسین )( 09125370426 مهدی )( 55596382 )
تولیدی : باقر شهر ، میدان فاتحی ، خ 22 بهمن ، کوچه اکبر فرخنده ، پلاک 2 ( کیومرث : 09123395983 )
تولید و پخش لباس زیر پریچهر
تولید و پخش لباس زیر پریچهر
تولید و پخش لباس زیر پریچهر