مدیر:
یوسف احوالی
شماره تماس:
55167340
55167381
(کارخانه: 56868333
56450513)
فکس:
55607470
شماره همراه:
آدرس:
خیام ، کوچه منوچهر خانی ، پاساژ افسر، طبقه اول ، پلاک 25
کارخانه: سه راه آدران ، شهرک صنعتی قلعه میر ، خ صنعت19 ، پ29
گروه تولیدی زحل - زیره کفش در مشهد - زیره کفش در تبریز - زیره کفش در تهران - زیره کفش پاساژ افضل
گروه تولیدی زحل - زیره کفش در مشهد - زیره کفش در تبریز - زیره کفش در تهران - زیره کفش پاساژ افضل
گروه تولیدی زحل
گروه تولیدی زحل
گروه تولیدی زحل
گروه تولیدی زحل
گروه تولیدی زحل