مدیر:
یوسف احوالی
شماره تماس:
فکس:
55607470
شماره همراه:
آدرس:
خیام ، کوچه منوچهر خانی ، پاساژ افسر، طبقه اول ، پلاک 25
گروه تولیدی زحل - زیره کفش در مشهد - زیره کفش در تبریز - زیره کفش در تهران - زیره کفش پاساژ افضل
گروه تولیدی زحل - زیره کفش در مشهد - زیره کفش در تبریز - زیره کفش در تهران - زیره کفش پاساژ افضل
گروه تولیدی زحل
گروه تولیدی زحل
گروه تولیدی زحل
گروه تولیدی زحل
گروه تولیدی زحل