مدیر:
رضا نباتیان جوان
شماره تماس:
فکس:
55276639
شماره همراه:
(مسئول امور شهرستانها: 09129539075)
(مسئول فروش: 09123372559)
آدرس:
بزرگراه آیت اله سعیدی ، چهاردانگه ، بعد از آتش نشانی ، نرسیده به بانک ملی ، پ390
گروه بازرگانی نباتیان - توزیع فرآورده های چوبی
گروه بازرگانی نباتیان - توزیع فرآورده های چوبی
گروه بازرگانی نباتیان - توزیع فرآورده های چوبی
گروه بازرگانی نباتیان - توزیع فرآورده های چوبی
گروه بازرگانی نباتیان - توزیع فرآورده های چوبی
گروه بازرگانی نباتیان - توزیع فرآورده های چوبی
گروه بازرگانی نباتیان - توزیع فرآورده های چوبی
گروه بازرگانی نباتیان - توزیع فرآورده های چوبی
گروه بازرگانی نباتیان - توزیع فرآورده های چوبی
گروه بازرگانی نباتیان - توزیع فرآورده های چوبی
فرآورده هاي چوبي نباتيان
کالای چوب نباتیان - نوار PVC ماوی
کالای چوب نباتیان - نوار PVC ماوی