مدیر:
مهدی ناصری راد
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
شهرک صنعتی چهاردانگه ، خ 21 ، پلاک 7 ، رادچوب
را‌چوب،روکش وکیوم،چسب وکیوم،ممبران،هایگلاس،نوار پی وی سی
بازرگانی رادچوبتهیه و پخش روکشهای پی وی سی و چسب پی وی سی
تهیه و پخش نوارهای پی وی سی و چسبهای گرانول
02155264931
09198070681
09129539569
روکش پی وی سی،روکش ممبران،pvc
روکشهای اف آر پی،روکشهای ایتوکس،روکشهای پاراکس،روکشهای نوین،روکشهای رادچوب،روکشهای کلاین
رادچوب-ناصری راد
چسب گرانول،چیب سرد
چسبهای گرانول و چسبهای سرد
رادچوب-ناصری راد
چسب پی وی سی،چسب ممبران
جسب کلایبریت
 رادچوب-ناصری راد
چسب پی وی سی،چسب ممبران
چسب پارامونت
راد چوب-ناصری راد
چسب پی وی سی،چسب ممبران،چسبpvc
چسب رین باند
رادچوب-ناصری راد
هایگلاس،هایگلاس متالیک،روکس پی وی سی
روکشهای هایگلاس و هایگلاس های متالیک و اکلیلی در رنگهای مختلف و صخامتهای ۱۲۶ و ۱۴۲
رادچوب-ناصری راد
چسب و روکش پی وی سی،چسبهای گرانول و سرد و ممبران،روکش های هایگلاس
فروشگاه راد چوب ،روکش های پی وی سی و هایگلاس
چسب های ممبران،گرانول،سرد
واردکننده چسب کلاین ،
رادچوب-ناصری راد
روکش پی وی سی،روکش ممبران،سوپرمات،هایگلاس
روکشهای سوپرمات در هرض ۱۴۲ رنگهای متنوع با کیفیت عالی
رادچوب-ناصری راد
روکشpvc ،روکش پی وی سی،روکش ممبران،هایگلاس
روکش های پی وی سی و هایگلاس در عرض های ۱۲۶ و۱۴۲ در ضخامت های مختلف،
رادچوب-ناصری راد
چسب کلاین،چسبpvc ،چسب ممبران،چسب گرانول،چسب سرد
چسب کلاین با کیفیت عالی و مقاومت حرارتی بالا،
حتی مناسب برای مناطق جنوبی و بسیار گرم
واردکننده چسب کلاین-رادچوب-ناصری راد
بازرگانی راد چوب - چسب وکیوم شهرک صنعتی چهاردانگه - روکش وکیوم حومه تهران
بازرگانی راد چوب - چسب وکیوم شهرک صنعتی چهاردانگه - روکش وکیوم حومه تهران
بازرگانی راد چوب - چسب وکیوم شهرک صنعتی چهاردانگه - روکش وکیوم حومه تهران
بازرگانی راد چوب - چسب وکیوم شهرک صنعتی چهاردانگه - روکش وکیوم حومه تهران
بازرگانی راد چوب - چسب وکیوم شهرک صنعتی چهاردانگه - روکش وکیوم حومه تهران
بازرگانی راد چوب - چسب وکیوم شهرک صنعتی چهاردانگه - روکش وکیوم حومه تهران
بازرگانی راد چوب - چسب وکیوم شهرک صنعتی چهاردانگه - روکش وکیوم حومه تهران