مدیر:
مهدی ناصری راد
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
آدرس:
شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان 21 ، پلاک 7 ، رادچوب
بازرگانی راد چوب
نمایشگاه شهر آفتاب