مدیر:
امیر عزتی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بزرگراه سعیدی(جاده ساوه)، شهرک صنعتی چهاردانگه، شهرک سهند، ردیف سوله های سبز پلاک: 2/419
شرکت تولیدی و بسته بندی تک جعبه
شرکت تولیدی و بسته بندی تک جعبه
شرکت تولیدی و بسته بندی تک جعبه
شرکت تولیدی و بسته بندی تک جعبه
شرکت تولیدی و بسته بندی تک جعبه