مدیر:
مجتبی مولا
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ فدائیان اسلام ، بلوار ابریشم ، خیابان یاس ، پلاک 10
دفتر ذوب فلزات مولا
دفتر ذوب فلزات مولا
دفتر ذوب فلزات مولا
ذوب فلزات مولا
ذوب فلزات مولا
ذوب فلزات مولا
ذوب فلزات مولا
ذوب فلزات مولا
ذوب فلزات مولا
ذوب فلزات مولا
ذوب فلزات مولا
بوته هاي گرافيتي و سيليكون كاربيدي