مدیر:
علیرضا اسماعیلی
شماره تماس:
آدرس:
میدان قزوین، مقابل بیمارستان روزبه پلاک: 655 طبقه 1 واحد 1
ماشین سازی تهران تکنو
ماشین سازی اسماعیلی
ماشین سازی اسماعیلی
ماشین سازی اسماعیلی
ماشین سازی اسماعیلی
ماشین سازی اسماعیلی
ماشین سازی اسماعیلی
ماشین سازی اسماعیلی
ماشین سازی اسماعیلی
خم کن ۲.۵ متر ۳ میل فول اوتوماتیک
گیوتین ۲.۵ متر ۳ میل بر