مدیر:
حسین حیدری
شماره تماس:
شماره همراه:
09125444512
009126353930
آدرس:
تهران، خیابان کارگر جنوبی، نبش مختاری پلاک 69
ظروف گیاهی حیدری
با مدیریت آقای حیدری
ظروف گیاهی حیدری
با مدیریت آقای حیدری
ظروف گیاهی حیدری
با مدیریت حیدری
ظروف گیاهی حیدری
با مدیریت آقای حیدری