مدیر:
مجید ستارزاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
کارگر جنوبی، نرسیده به میدان قزوین، روبروی کوچه ژیان پناه، پلاک 562
ماشین سازی احمد آسیا
ماشین سازی احمد آسیا
ماشین سازی احمد آسیا
ماشین سازی احمد آسیا
ماشین سازی احمد آسیا
ماشین سازی احمد آسیا