مدیر:
سید حسام موسوی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خانی آباد نو، خ شهید لطیفی، جنب بانک صادرات، پلاک: 240
رستوران فاخر
رستوران فاخر
رستوران فاخر
رستوران فاخر
رستوران فاخر
رستوران فاخر
رستوران فاخر
رستوران فاخر
رستوران فاخر
رستوران فاخر
رستوران فاخر
رستوران فاخر
رستوران فاخر
رستوران فاخر