مدیر:
امیر لیلاج
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
15 خرداد، جنب پله های نوروزخان، سرای طوسی، پلاک 590، طبقه زیرزمین
تور روی جنس دررنگهای مختلف
طناب های،ppدارای2درصدآنتی یووی برای کارهای دریایی
طناب کنف سه گرد در رنگهای متنوع
انواع قیطان های پنبه ایی در سایزهای مختلف
انواع نوارهای کنفی درسایزهاورنگهای مختلف
سیم برق بافته شده از جنس کنف درسایز های مختلف
بافت سیم برق وتاب آن درسایزهای مختلف
طنابهایpvc(ژله ایی)درسایزهای 2الی 12میلیمترورنگهای متنوع
نوارهای کنفی درسایزهای 0/5_1_2_3_4سانت
نوارهای تزئینی درسایزهای مختلف وطرح های مختلف
طنابهای ترکیبی درسایزهای12_14_16_18_20
طناب هایPEدرسایزهای مختلف
قیطان استاتیک درسایزهای بالابرای مصارف صنعتی ودریایی
طناب سیزال
قیطان استاتیک درقطرهای مختلف
طناب کنفی درسایزهای مختلف