مدیر:
نبی اله سبیلی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ خیام شمالی ، روبروی بازار فرش ، ک شاهرخ شاهی ، پلاک 10
کش بدنسازی
قیطان
کش خالدار
کش ماسک
کش ماسک
کش ماسک
مارشال
قیطان
قیطان فرشی
قیطان فرشی
تولیدی سبیلی
انواع سفارشات بافت پذیرفته میشود. تولید کننده انواع کش و نوار و قیطان
با مدیریت نبی اله سبیلی
خ خیام شمالی - مقابل بانک ملی - شعبه سیدناصرالدین - سرای رضا زاده - ط دوم - پ 14
55604175-09124941294
تولیدی سبیلی
انواع سفارشات بافت پذیرفته میشود. تولید کننده انواع کش و نوار و قیطان
با مدیریت نبی اله سبیلی
خ خیام شمالی - مقابل بانک ملی - شعبه سیدناصرالدین - سرای رضا زاده - ط دوم - پ 14
55604175-09124941294