مدیر:
دکترجواد جولائی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خیام شمالی، نبش پانزده خرداد، پلاک828، ساختمان خیریه سید الشهدا
مرکز خیریه دندانپزشکی آرین وایمپلنت گلوبندک
مرکز خیریه دندانپزشکی آرین وایمپلنت گلوبندک
مرکز خیریه دندانپزشکی آرین وایمپلنت گلوبندک