مدیر:
فرزاد باحجب
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بازار بزرگ ، بازار عباس آباد ، کوچه حسام لشکر ، پاساژ الهی ، پلاک 18
کش و نوار بافی پارس دیانا
کش و نوار بافی پارس دیانا
کش و نوار بافی پارس دیانا
کش و نوار بافی پارس دیانا
کش و نوار بافی پارس دیانا
کش و نوار بافی پارس دیانا
کش و نوار بافی پارس دیانا
کش و نوار بافی پارس دیانا
کش و نوار بافی پارس دیانا
کش و نوار بافی پارس دیانا