مدیر:
جعفر هلالی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بازار بزرگ، بازار عباس آباد، سرای ثانوی پلاک13
یاردی گلدار زیر نخ کش پهن سایز۷۵الی۸۵
یاردی گلدار زیر نخ باریک سایز۷۵الی۸۵
گیپور زنانه کش پهن سایز ۷۰الی۸۵
گیپور زنانه باریک سایز ۷۰الی۸۵
خامه دوزی کش پهن سایز۷۰الی۸۵
خامه دوزی باریک سایز۷۰الی۸۵