مدیر:
علی دکمه چی
شماره تماس:
فکس:
55603183
شماره همراه:
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، خیابان 15خرداد ، سرای مشیر خلوت ، طبقه دوم ، پلاک 51 و 52
فروشگاه دکمه چی