مدیر:
شهریار خدادادی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، مولوی ، بازار حضرتی ، روبه روی بانک صادرات حکیمی ، پلاک: 119
خرازی خدادادی طهارم