نخ و کاموا
شرکت ریسندگی فرحتاب
مدیر: سجاد نبات چیان
تولید و پخش کاموا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
فروشگاه: خ 15خرداد، بازاربزرگ، سرای توکل، طبقه مثبت یک ،
کارخانه: زنجان، بزرگراه 22بهمن، تقاطع دکترمفتح