مدیر:
سیروس و بهزاد فرمند
شماره تماس:
فکس:
55816832
شماره همراه:
آدرس:
خ مولوی، بعد از ایستگاه سعادت، روبروی بانک ملی پلاک: 560
چاپ ،كارتن و جعبه سازى فرمند