خیاطی-مزون-خرج کاری
کارگاه خیاطی امیری
مدیریت: نورآقا امیری
خدمات دوخت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
عبدل آباد، خیابان انقلاب، خیابان احسانی، کوچه سوم شرقی، پلاک 22