مدیر:
توکل ترکی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
اتوبان شهید کاظمی، خ جانباز، بعد از کوچه اول شرقی، پلاک44
لباسشویی اتومات
کولرابی3000جنرال فور
ابگرمکن برقی20لیتری
دفتر فروش گروه صنعتی نمونه و جنرال فور
دفتر فروش گروه صنعتی نمونه و جنرال فور
دفتر فروش گروه صنعتی نمونه و جنرال فور
دفتر فروش گروه صنعتی نمونه و جنرال فور
دفتر فروش گروه صنعتی نمونه و جنرال فور
دفتر فروش گروه صنعتی نمونه و جنرال فور
دفتر فروش گروه صنعتی نمونه و جنرال فور
دفتر فروش گروه صنعتی نمونه و جنرال فور
دفتر فروش گروه صنعتی نمونه و جنرال فور
دفتر فروش گروه صنعتی نمونه و جنرال فور
دفتر فروش گروه صنعتی نمونه و جنرال فور
دفتر فروش گروه صنعتی نمونه و جنرال فور