مدیر:
احمد و محمد حیدری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
عبدل آباد، خ احسانی، کوچه 17 شرقی، پلاک 22
فروشگاه پلاستیک حیدری
فروشگاه پلاستیک حیدری
فروشگاه پلاستیک حیدری
فروشگاه پلاستیک حیدری
فروشگاه پلاستیک حیدری
فروشگاه پلاستیک حیدری
فروشگاه پلاستیک حیدری
فروشگاه پلاستیک حیدری
فروشگاه پلاستیک حیدری
فروشگاه پلاستیک حیدری