فروشگاه حیدری
مدیر: حیدر حیدری
شماره تماس: 55890837
55890913
فکس: 55576017
شماره همراه: 09126584462
شهر: تهران
آدرس: تهران ، مصطفی خمینی، چهارراه سیروس، کوچه غفاری (سرپولک) ، پلاک 9
فروشگاه حیدری
فروشگاه حیدری
فروشگاه حیدری
فروشگاه حیدری