مدیر:
مسعود تاجیک
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بازار بزرگ، بازار مسگرها، کوچه گونی فروشها، پلاک: 6
شرکت تولیدی کش و نخ قائم (ایوانکی)
شرکت تولیدی کش و نخ قائم (ایوانکی)
شرکت تولیدی کش و نخ قائم (ایوانکی)