مدیر:
حمیدرضا ریسمانی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خیابان شهید رجائی، جاده قدیم قم ، شهید حمید کاشانی ، خیابان قم، پاساژ وکیل ، طبقه همکف ، پلاک 221 ، واحد 44
کوکوپیت هندی فاین
کود آهن سکوسترین سینجنتا
🔰جبران و پیشگیری کمبود مواد مغذی آهن،نیتروژن و پتاسیم در گیاهان 

🔰پایداری در خاکهای قلیایی
خدمات کشاورزی جوانه