مدیر:
دکترعلی اصغر سرابی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
شهرری، ابتدای 35 متری امام حسین، پلاک: 56
کلینیک دندانپزشکی دکتر سرابی
کلینیک دندانپزشکی دکتر سرابی
کلینیک دندانپزشکی دکتر سرابی
کلینیک دندانپزشکی دکتر سرابی
کلینیک دندانپزشکی دکتر سرابی