مدیر:
بابک خدایی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خیام جنوبی، خیابان مختاری شرقی ، پلاک 36
پنجره وینتک با شیشه جورجین
پنجره وینتک با شیشه جورجین
تعویض پنجره های سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران + شیشه دکوراتیو 
سان آی پن
گروه تولیدی سان آی پن
گروه تولیدی سان آی پن
پروفیل کندو
گروه تولیدی سان آی پن
هفتمین نمایشگاه بین الملی درو پنجره تهران
تولید پنجره دوجداره upvcبا شیشه دکوراتیو