مدیر:
علیرضا مزدرایی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
امام زاده حسن، پاساژ طلای مهر ، پلاک 7
گالری مهر
گالری مهر