مدیر:
قاسم نوروزی
شماره تماس:
(فروشگاه: 56749320)
(کارخانه: 56450560)
شماره همراه:
آدرس:
کارخانه: جاده ساوه سه راه آدران قلعه میر شهرک صنعتی بهاریه خیابان علم و صنعت کوچه کاج 1 پلاک 18
فروشگاه: سلطان اباد. چهار راه اول خ 30 متری ستاری شرقی پلاک 579
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
مصنوعات چوبی و فلزی نوروزی
میزکانتردار
دراور
کمد
سازنده لوازم اداری و خانگی میز، کمد ، دراور 
میز کانتر
سازنده انواع و اقسام لوازم اداری از قبیل میز کارمندی ،میز کامپیوتر ،میز مدیریت کمد ،
انواع کمد های چوبی و جاکتابی و سه کشو 
انواع فایل های سه کشو ،دو کشو ،چهار کشو ،فایل های زیر میزی ،سه قفل ،تک قفل ،مرکزی در رنگ ها و طرح های مختلف
دراور
فایل چهار کشو
میز
میز
کمد چوبی
میز مدیریت
160 در 70 با ال هم سطح 
میز مدیریت
اندازه 70 در 160 با ال هم سطح 
دراور
فایل زیر میزی
فایل زیر میزی -چهار کشو -سه کشو-دو کشو
دراور
جا روزنامه
کابینت اشپزخانه
کابینت اشپز خانه
فایل
کمد
کمد چوبی با درب های مختلف
میز اداری
میز مدیریت عرض 70 در 160 همراه  با  ال هم سطح
ملامینه و mdf