مدیر:
امین تقی نژاد
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مهرآباد جنوبی، کوی فردوس، خ بیگلو، نبش چهارراه نجفی، پلاک: 188
نقره تقی نژاد
نقره تقی نژاد
نقره تقی نژاد