مدیر:
محمد رضا مهدوی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خزانه ، سجاد جنوبی ، نبش کوچه اخلاقی ، پلاک 180
ارزان سرای مهدوی
ارزان سرای مهدوی
ارزان سرای مهدوی
ارزان سرای مهدوی
ارزان سرای مهدوی
ارزان سرای مهدوی
ارزان سرای مهدوی
سرویس غذا خوری آیروپال