مدیر:
مهدی ابراهیمی
شماره تماس:
فکس:
66315415
شماره همراه:
آدرس:
بازارآهن شادآباد تهران بهاران2 مجتمع کوثر بلوک42 پ381
بورس ورق گالوانیزه مهدی
بورس ورق گالوانیزه مهدی
بورس ورق گالوانیزه مهدی
بورس ورق گالوانیزه مهدی
بورس ورق گالوانیزه مهدی
بورس ورق گالوانیزه مهدی
بورس ورق گالوانیزه
بورس ورق گالوانیزه
بورس ورق گالوانیزه
بورس ورق بیست
بورس ورق بیست
بورس ورق بیست
بورس ورق بیست
بورس ورق بیست
بورس ورق بیست