مدیر:
امید سالاری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بزرگراه نواب ، جنوب به شمال ، بین پل کمیل و مرتضوی ، مجتمع دنداپزشکی ایران (دنتال سنتر) واحد 54 پاساژ دنتال سنتر (دندانپزشکی ایران)
شرکت آرتا درمان پاسارگاد
شرکت آرتا درمان پاسارگاد
شرکت آرتا درمان پاسارگاد
شرکت آرتا درمان پاسارگاد
شرکت آرتا درمان پاسارگاد