مدیر:
آرش دیانی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ آزادی، خ خوش جنوبی، مابین ارومیه و آذربایجان، پلاک: 879
املاک سازه نگار