الکترو قبادی در منطقه 12
مدیر: عصام قبادی
فکس: 66342049
شماره همراه: 09126343661-09121215974-09121241390
شهر: تهران
آدرس: تهران، خیابان لاله زار شمالی، نرسیده به انقلاب، نبش کوجه فاخته شماره 665
الکترو قبادی در منطقه 12
الکترو قبادی در منطقه 12
الکترو قبادی در منطقه 12
الکترو قبادی در منطقه 12
الکترو قبادی در منطقه 12
الکترو قبادی در منطقه 12
الکترو قبادی در منطقه 12