چسب صنعتی
فروشگاه چسب و ابزار فردوسی
مدیریت: مهدی بهره مند
تهیه و توزیع انواع چسب
شماره تماس:
فکس:
66725747
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
میدان امام خمینی، ابتدای فردوسی جنوبی، پلاک: 104