مدیر:
مهدی قلی زاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، کوچه خادم، پلاک 13
دوخت لباس ایمنی قلی زاده
دوخت لباس ایمنی قلی زاده
دوخت لباس ایمنی قلی زاده
دوخت لباس ایمنی قلی زاده
دوخت لباس ایمنی قلی زاده
دوخت لباس ایمنی قلی زاده
دوخت لباس ایمنی قلی زاده