کولت فشنگی گیرER

کولت فشنگی گیرER

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
کولت ER یا به اصطلاح کولت پرچاکاین تیپ کولت قابلیت گیرش تمامی سایزهای دهم دار را دارد