مدیر:
محمود ثابتی
شماره تماس:
فکس:
66766193
شماره همراه:
آدرس:
خیابان جمهوری بین پل حافظ و سی تیر ساختمان عباسیان طبقه اول پلاک 31
دیجی تک الکترونیک
دیجی تک الکترونیک
دیجی تک الکترونیک
WWW.DIGITECHELEC.COM