مدیر:
محمود ثابتی
شماره تماس:
فکس:
66766193
شماره همراه:
آدرس:
خیابان جمهوری بین پل حافظ و سی تیر ساختمان عباسیان طبقه اول پلاک 31
LED 2835 3V 0.2W 24-26LM 3000-3500K

LED 2835 3V 0.2W 24-26LM 3000-3500K

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
LED 2835 3V 0.5W 65-70LM 3000-3500K

LED 2835 3V 0.5W 65-70LM 3000-3500K

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
LED 2835 3V 0.2W 26-28LM 6000-6500K

LED 2835 3V 0.2W 26-28LM 6000-6500K

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
LED 2835 3V 0.5W 70-75LM 6000-6500K

LED 2835 3V 0.5W 70-75LM 6000-6500K

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
LED 2835 36V 1W 130-140LM  3000-3500K

LED 2835 36V 1W 130-140LM 3000-3500K

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.
LED 2835 36V 1W 130-140LM 6000-6500K

LED 2835 36V 1W 130-140LM 6000-6500K

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.