مدیر:
رضا قضاتلو
شماره تماس:
فکس:
-
شماره همراه:
آدرس:
میدان حسن آباد، کوچه شجاعی ، ساختمان سبز، طبقه 1- ، پلاک 65
سنگهای فیبری برند پیکات