درمانگاه(کلینیک)
مدیر: دکتر جواد سلطان محمدی
شهر: تهران
آدرس: تهران ، خیابان امام خمینی ، بین میدان حسن آباد و میدان امام خمینی ، روبروی خیابان سی تیر ، پلاک 94