مدیر:
شهاب شریفی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
تهران ، جاده آبعلی ، منطقه صنعتی ، خرمدشت ، ابتدای ورودی خیابان سیاه سنگ ، پلاک 208
فروشگاه تکنو صنعت
فروشگاه تکنو صنعت
فروشگاه تکنو صنعت
فروشگاه تکنو صنعت
فروشگاه تکنو صنعت
فروشگاه تکنو صنعت
فروشگاه تکنو صنعت
فروشگاه تکنو صنعت
فروشگاه تکنو صنعت
فروشگاه تکنو صنعت